Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ZekerBesparen is een handelsnaam van Atvangarde B.V., gevestigd aan de Hoofdstraat 49a, 6051 AK te Maasbracht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 13038669.

Je kunt bij ons een persoonlijk BespaarRapport laten opmaken. In dit BespaarRapport vergelijken wij aanbieders en leveranciers met elkaar op het gebied van vaste lasten zoals o.a. energie, schadeverzekeringen, tv, internet, vast en mobiel bellen. Wij vergelijken op onafhankelijke wijze een groot aantal aanbieders en leveranciers met elkaar. Daarbij maken we onder andere gebruik van vergelijkingssites en directe websites.

Wij sluiten geen producten en/of diensten voor u af bij de aanbieders en leveranciers. Op grond van de vergelijkingen in het BespaarRapport en op grond van jou kennis en ervaring kun je zelf, indien je dat wenst, rechtstreeks of met hulp van een door jou uitgekozen derden producten en/of diensten afsluiten bij de aanbieder of leverancier van jouw keuze. ZekerBesparen handelt geheel onafhankelijk en objectief. Het klantbelang staat altijd voorop.  

Voor het opmaken van een BespaarRapport brengen wij je kosten in rekening. Deze kosten zijn gelijk aan de helft van de aangetoonde eerste jaarbesparing. De kosten zijn inclusief BTW.

De aangetoonde jaarbesparing is het verschil tussen je huidige vaste lasten en een goedkoper alternatief (keuze 2 uit het BespaarRapport) dat op het moment van het opmaken van het BespaarRapport in de markt aanwezig is. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de huidige voorwaarden en/of condities van je huidige producten en diensten. Het BespaarRapport stelt je in staat om met jou kennis en ervaring te controleren of de voorwaarden en/of condities van het door jouw gekozen alternatief voor jou akkoord zijn.

Het realiseren van de daadwerkelijke besparingen is afhankelijk van het moment dat de nieuwe producten en/of diensten ingaan. Om de aangetoonde jaarbesparing te realiseren kan het zijn dat je te maken krijgt met acceptatienormen en/of (éénmalige) kosten.

De prijzen van de aanbieders fluctueren door de tijd heen, denk bijvoorbeeld aan energieprijzen, waardoor de gepresenteerde kosten niet meer actueel zijn.

Ook kun je een abonnement afsluiten zodat wij jaarlijks, zolang het abonnement actief is, een BespaarRapport voor je opmaken.

 

Wat verwachten wij van jou als klant?       

Om je zo goed mogelijk te helpen, verwachten wij dat je ons de juiste gegevens verstrekt. Dat is in je eigen belang. Mocht achteraf blijken dat je onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, dan kan er een onjuiste vergelijking opgemaakt zijn . Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Ook je emailadres dient geldig te zijn.

 

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de door jou aangeleverde gegevens, afwijkingen of (druk-)fouten met betrekking tot de gepresenteerde cijfers en informatie in het BespaarRapport en/of in de aanvraagformulieren.

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie en berekeningen in het BespaarRapport geen fouten bevatten. Helaas kunnen we dat niet garanderen. Beslissingen die je neemt op basis van de informatie in het BespaarRapport zijn geheel voor eigen rekening en risico. Kom je ergens een fout tegen, dan zouden wij het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt via info@zekerbesparen.nl.

Hoewel ZekerBesparen de vergelijkingen en je besparingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in kaart brengt, kun je aan het BespaarRapport geen rechten ontlenen.

 

Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kun je een klacht bij ons indienen door het te melden via de website www.zekerbesparen.nl , via de button “Bel mij terug”. Jouw klacht wordt door ons dan meteen verder behandelt. Je ontvangt van ons binnen twee werkdagen een klachtenformulier.

Je kunt het klachtenformulier volledig ingevuld en ondertekend indienen via info@zekerbesparen.nl ter attentie van formulemanagement. Binnen 1 week ontvang je een bevestiging. Klachten die op te lossen zijn, worden schriftelijk en/of mondeling afgehandeld. De klacht wordt wel geregistreerd en je ontvangt een schriftelijke bevestiging. Wanneer het niet lukt om samen met jou uit de klacht te komen zal de klacht worden ingebracht in de vergadering van het management. Het management bestaat uit 3 personen waarvan de voorzitter onafhankelijk is.

Het kan zijn dat de voorzitter de klacht niet ontvankelijk verklaard. Je ontvangt dan schriftelijk bericht met de reden waarom jouw klacht niet in behandeling wordt genomen. Indien de klacht in behandeling wordt genomen zal het managementteam, binnen 4 weken na ontvangst, reageren. Daarna wordt een datum vastgesteld om de klacht te bespreken waarbij alle partijen aanwezig of door een gemachtigde vertegenwoordigd zullen zijn. Na de bespreking ontvangen partijen schriftelijk bericht van het managementteam met betrekking tot klachtafhandeling. Tot slot kan er door worden verwezen naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Autoriteit Consument & Markt

t.a.v. Klachtenfunctionaris ACM

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

 

Privacy statement

Onze verwerkingen zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer 1404827.

Door deel te nemen aan ZekerBesparen geef je toestemming om je gegevens te verwerken. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering, zoals het opmaken van een BespaarRapport. De gegevens zijn op ieder moment direct opvraagbaar bij ZekerBesparen en kunnen op jou verzoek uit de database worden verwijderd of gewijzigd. Verwijdering of wijziging gebeurt in principe binnen één week nadat ZekerBesparen het verzoek daartoe van jou heeft ontvangen.

 

Rechten

ZekerBesparen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met alles wat betrekking heeft op de website en BespaarRapport. Daaronder vallen onder meer de teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op de bezoekers of gebruikers van de website of het BespaarRapport. Bezoekers  en gebruikers mogen niets overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZekerBesparen. ZekerBesparen mag informatie, teksten en disclaimers wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden je aan om regelmatig na te gaan of de informatie gewijzigd is.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit of in verband met deze algemene voorwaarden voortvloeien worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank Roermond, niettegenstaande de mogelijkheid van hoger beroep en beroep in cassatie. ZekerBesparen heeft het recht om deze algemene voorwaarden zonder opgaaf van reden te wijzigen of in te trekken. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de website www.zekerbesparen.nl en treden na kennisgeving direct in werking en gelden voor alle deelnemers van ZekerBesparen.

 

Laatste wijziging 02-08-2016

Copyright ZekerBesparen 2011 - Disclaimer - Colofon - Privacy Statement - Algemene voorwaarden